středa 9. února 2011

Leҫon 1°

Bonjour à tout le monde,
je vous voudrais accueillir à la première leҫon de franҫais. N‘ avez pas peur, je sera sage. :)
Qu‘ est-ce qu´on va faire ajourd‘ hui? J‘ ai pensé pour long temps, mais je n´ai su pas, quel thème on va ferait. Finalement je vous ai préparé quelque question, que je vous posais. Le thème est les qualités humaines.
Car c´est notre leҫon initiale, je pense qu´il faut commencer avec les choses, qui sont faciles. J´ai aussi écrit le liste de le plus mots connu, qui vous aide (je crois!). Il y a un référence: → ICI
Voila, vous êtez prêts? Alors, bon chance. :)


Repondez les question en dessous. Utilisez deux ou plus de phrases pour exprimer vos opinions.

1. Qu‘ est-ce que les gens faissons, quands ils sont jaloux?
2. Nomez trois animaux, dont les gens donnent la caractère humain (les renads sont intéligents etc...).
3. Choissisez une personne et décrivez ses qualités humaines (utilisez quatre au minimum).
4. Choissisez une qualité humain et dites, ce qui la caractérise.
5. Connaissez vous le drame de Molière L‘ Avare? Quel type de qualité humain il présente? Comment s´appelle le héro principal? Qu‘ est-ce qu‘ il fait? Est-ce que le fin heureux?

Vos réponses mettez au commentaire. Merci beaucoup.

La perle (Petit cadeau)
Quand les Tchèque partent en vancences, il ditent: „Nous sommes libres pour 14 jours.“
Mais quand les Franҫais vont en vacances, ils ditent: „Nous sommes libres pour 15 jours.“


Pro ty, co nerozumí mám připravený i český překlad. Ne že bych vás podceňovala, ale jistota je jistota. O:)

Dobrý den všichni,
chtěla bych vás přivítat na první hodině francouzštiny. Nemějte strach, budu hodná.
Co budeme dnes dělat? Dlouho jsem o tom přemýšlela, ale nevěděla jsem, jaké téma bude dělat Nakonec jsem vám připravila nějaké otázky, které vám položím. Téma je Lidské vlastnosti.
Protože je tato hodina naše první, myslím, že je třeba začít s věcmi, které jsou lehké. Také jsem napsala seznam nejpoužívajnějcích slovíček, která vám pomůžou (věřím). Tady je odkaz ICI
Tak, jste připravení? Tak hodně štěstí. :)

Odpovězte na otázky dole. Užijte dvě a více věty k vyjádření vašeho názoru.

1. Co dělají lidé, kteří jsou žárliví?
2. Jmenujte tři zvířata, jimž lidé dávají lidské vlastnosti. (lišky jsou chytré atd.)
3. Vyberte si jednu osobu a popište její vlasnosti (užijte minimálně čtyři).
4. Vyberte si jednu lidskou vlastnost a řekněte, co ji charakterizuje.
5. Znáte Molièrova Lakomce? Jaký typ lidské vlasnosti představuje? Jak se jmenuje hlavní hrdina? Co dělá? Je konec šťastný?

Vaše odpovědi vkládejte do komentářů. Mockrát děkuji.

Perla (Malý uvítací dárek)
Když Češi odjíždí na dovolenou, říkají: „Máme čtrnáct dní volno“. Ale když odjíždí Francouzi, říkají, že mají volno 15 dní. :)

1 komentář:

  1. Je suis désolé pour vous embêter, mais j'ai trouvé deux petites erreurs. ,,je n´ai su pas" on dit je n'ai pas su" et ,, quel thème on va ferait" faut dire plustôt quel thème on va faire ou quel thème on ferait. J'espère que vous ne serez pas fâchés, mais c'est mieux d'avoir les articles sans fautes, n'est-ce pas?

    OdpovědětVymazat